Åpenprøve separat

Vår åpenprøve er åpnet for elektronisk påmelding.

Prøveperioden er 15.09.2020 - 23.12.2020.

Kontaktmann for prøva er Tormod Gjerdbakken, 900 35 836.

Dommer tildeles av kontaktmann, og terreng skal ligge innenfor GHHK sitt nedslagsfelt.