top of page

Åpenprøve separat

Åpenprøver er for tiden ikke tilgjengelig.  

Kontaktmann for prøva er Leif Inge Bakken, telefon: 908 36 297.

Dommer tildeles av kontaktmann, og terreng skal ligge innenfor GHHK sitt nedslagsfelt.

                        Lykke til!

bottom of page