top of page

Åpenprøve separat

Vår åpenprøve er åpen for påmelding. Påmelding kan gjøres her.

Prøveperioden er 01.01.2024 - 29.02.2024

Kontaktmann for prøva er Leif Inge Bakken, telefon: 908 36 297.

Dommer tildeles av kontaktmann, og terreng skal ligge innenfor GHHK sitt nedslagsfelt.

                        Lykke til!

bottom of page