top of page

Åpenprøve separat

Vår åpenprøve er åpnet for elektronisk påmelding.

Prøveperioden er 15.09.2021 - 23.12.2021.

Kontaktmann for prøva er Leif Inge Bakken, 908 36 297.

Dommer tildeles av kontaktmann, og terreng skal ligge innenfor GHHK sitt nedslagsfelt.

bottom of page