top of page
Vår historie

Formenn i GHHK

1982-1985 Arne Bakkestuen

1986-1989 Per Kr. Fossmo

1990-1993 Arne Bakkestuen

1994-1995 Hans O Noet

1996 Willy Heimstad

1997-1998 Erik Bekkelund

1999-2000 Jonny Sten

2001-2002 Gjørand Ramstad

2003-2004 Erik Bekkelund

2005-2009 Arne Bakkestuen

2010-2011 Knut Skogheim

2012-2013 Hans Ole Noet

2014-2016 Erland Moe

2016-2023 Øyvind Hårstadhaugen

2023 -        Ole Kristian Gråv

 

Gudbrandsdal Harehundklubb ble stiftet på Bådstø den 18 Mars 1981. Dette under forutsenting at klubben ble opptatt i Norsk Harejegerklubbs forbund.

Tanken bak denne stiftelsen hadde sin bakgrunn fra tidligere Gausdal harejegerforening,som kunne tenke seg en klubb som dekket hele Gudbrandsdalen fra og med Lillehammer til og med nord-dals kommunene. Gausdal Harejegerforening hadde tatt ut følgende til å jobbe med saken:

Kåre Høgheim

Hjalmar Hesjehagen

Amund Berget

Arne Bakkestuen

Leder i forbundet Karsten Blekrud og sekretær Tveter var tilstede og var posetivt overrasket over det store frammøte,mellom 50 – 60 møtte. 45 medlemmer tegnet seg som medlemmer allerede her. Det ble valgt et interimstyre som skulle fungere fram til ordinært årsmøte.

Kåre Høgheim Leder

Frank Vidar Brusveen

Eilev Stenumgård

Odd Halstenstad

Ottar Myhre

 

Det første ordinære årsmøtet ble holdt på Grøntuva pensjonat 12 februar 1982. Her ble første styret valgt:

Arne Bakkestuen | Segalstad bru | Formann

Ottar Myhre | Kvam | n.Formann

Frank Vidar Brusveen | Lillehammer | Sekretær

Per Kr. Fossmo | Fåvang | Styremedlem

Helge Randen | Sjoa | Styremedlem

Birger Randen | Dovre | Vara medlem

Martin Rønning | Gausa | Varamedlem

bottom of page