top of page
Årsmøter

Ekstraordinært årsmøte 2023

Det ble gjennomført ekstraordinært årsmøte 17.08.23 på Dale-Gudbrands Gard.

Årsmøte 2023

Årsmøte vil bli avholdt fredag 17.03.2022 kl 18.30 på Dale-Gudbrands Gard.

Frist for innmelding til årets hund er 10.03.2023. Vi ber også om at de som ønsker mat etter årsmøte gir beskjed om dette innen fredag 10.03.2023 til gudbrandsdalhhk@gmail.com eller 913 83 523

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 01.03.2023.

Forslag på kandidater til ledige verv kan tas med valgkomiteens leder: Boye Backsæther 48147050

Årsmøte 2022

Årsmøte vil bli avholdt fredag 25.03.2022 kl 18.00 på Bådstø.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 01.03.2022.

Forslag på kandidater til ledige verv kan tas med valgkomiteens leder: Boye Backsæther 48147050

Dokumenter til Årsmøte 2019

Protokoll fra årsmøte 2018

Protokoll fra årsmøte 2017

bottom of page