top of page

OM

Gudbrandsdal Harehundklubb - GHHK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med drivende hunder, herunder jakt, trening, jaktprøver og utstillinger. GHHK skal ivareta og fremme den kultur og tradisjon som jakt med drivende hund representerer. GHHK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.

Org.nr. 998 333 903

Gudbrandsdal Harehundklubb er tilknyttet Norske Harehundklubbers Forbund NHKF.

Kontaktpersoner
Ole Kristian Gråv
Leif Inge Bakken

Formann

Mob: 970 10 127

Mail: gudbrandsdalhhk@gmail.com

Kontaktperson ÅP

Mob: 908 36 297

bottom of page