Øyvind Hårstadhaugen

Gudbrandsdal Harehundklubb - GHHK har til formål å ivareta harehundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med harehund, herunder jakt, trening, jaktprøver og utstillinger. GHHK skal ivareta og fremme den kultur og tradisjon som jakt på hare med drivende hund representerer. GHHK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.

Org.nr. 998 333 903

Gudbrandsdal Harehundklubb er tilknyttet Norske Harehundklubbers Forbund NHKF.

Kontaktpersoner

OM

Formann

Mob: 913 83 523

Mail: gudbrandsdalhhk@gmail.com

Kontaktperson ÅP

Mob: 900 35 836

Tormod Gjerdbakken

Kontaktperson utstilling

Mob: 949 89 449

Mail: linnlangset@live.no

Linn Langset

© 2017 GHHK. Proudly created with Wix.com