top of page

OM

Gudbrandsdal Harehundklubb - GHHK har til formål å ivareta harehundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med harehund, herunder jakt, trening, jaktprøver og utstillinger. GHHK skal ivareta og fremme den kultur og tradisjon som jakt på hare med drivende hund representerer. GHHK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.

Org.nr. 998 333 903

Gudbrandsdal Harehundklubb er tilknyttet Norske Harehundklubbers Forbund NHKF.

Kontaktpersoner
Øyvind Hårstadhaugen

Formann

Mob: 913 83 523

Mail: gudbrandsdalhhk@gmail.com

Leif Inge Bakken

Kontaktperson ÅP

Mob: 908 36 297

bottom of page